Miejsca w Wilnie związane z Adamem Mickiewiczem

Portret użytkownika aborawska
Tablica na Muzeum Adama Mickiewicza
Tablica na Muzeum Adama Mickiewicza

Zwiedzanie Wilna jest jak swoista podróż po historii literatury. Z tym miastem związanych było wielu polskich artystów, z których zdecydowanie najsłynniejszym jest Adam Mickiewicz. Podczas wycieczki po Wilnie nie sposób ominąć miejsc związanych z życiem i twórczością poety, zwłaszcza że znajdują się one na Starówce lub w jej okolicach.

Uniwersytet Wileński

Każdy doskonale wie, że Adam Mickiewicz nie urodził się w Wilnie, lecz w Nowogródku. Do Wilna przyjechał jednak dość szybko, bo w wieku 17 lat, aby rozpocząć studia na Uniwersytecie Wileńskim. Dziś wciąż można oglądać budynki, które prawdopodobnie znał sam artysta. Najstarsza część Uniwersytetu pochodzi z XV i XVI wieku. W późniejszych czasach wybudowano między innymi obiekty przy dziedzińcach Skargi i Poczobuta z pięknymi barokowymi arkadami (XVII wiek), „Dom Rektorów” i Collegium Medicum. Duże wrażenie robią wnętrza sal wykładowych, ozdobione płaskorzeźbami, malowidłami i kolumnami: sala Smuglewicza, sala Lelewela, sala Biała, Kolumnowa i Śniadeckich.

Klasztor bazylianów – cela więzienna Mickiewicza i miejsce akcji „Dziadów”

Klasztor bazylianów to miejsce, gdzie życie splata się z literaturą w wyjątkowy sposób. W zabudowaniach klasztornych na tyłach cerkwi świętej Trójcy carskie władze założyły w XIX więzienie, w którym w latach 1823-1824 zostali osadzeni filomaci i filareci. Wśród nich znaleźli się Adam Mickiewicz i Ignacy Domeyko. Właśnie to miejsce – klasztor bazylianów Mickiewicz uczynił miejscem akcji fragmentu III części „Dziadów”. Na terenie carskiego więzienia rozgrywają się sceny wieczerzy wigilijnej uwięzionych Polaków, tam także Konrad wygłasza swoją słynną Małą i Wielką Improwizację. W latach 20. XX wieku udało się ustalić, w której celi był więziony Mickiewicz i umieszczono tam tablicę z cytatem z „Dziadów”: „Bogu Najlepszemu. Gustaw zmarł tu 1823 1 listopada. Tu narodził się Konrad 1823 1 listopada”. Na budynku klasztoru można zobaczyć inną tablicę, upamiętniającą pobyt Mickiewicza w więzieniu.

Muzeum Adama Mickiewicza i tablice pamiątkowe

Adam Mickiewicz mieszkał w Wilnie w kilku miejscach. W jednym z nich, w kamienicy w Zaułku Bernardyńskim urządzono niewielkie muzeum poety. Mickiewicz mieszkał tam przez kilka miesięcy w roku 1822. Najcenniejszymi eksponatami muzeum są: stół, przy którym poeta siedział tworząc poemat „Grażyna”, fotel, a także liczne rękopisy. W piwnicy kamienicy odbywają się spotkania literackie. W pobliżu postawiono pomnik Mickiewicza z twarzą skierowaną w stronę Zaułka Bernardyńskiego.
Adam Mickiewicz mieszkał w Wilnie do roku 1824, kiedy został wywieziony w głąb Rosji. Na domu przy ulicy Wielkiej 22, gdzie mieszkał do tego momentu, umieszczono tablicę pamiątkową o treści „Z tego domu wyjechał w dniu 6 XI (25 X) 1824 Adam Mickiewicz, opuszczając Wilno na zawsze”.
 

Lokalizacja

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.